tiem hot

Đường huyết bao nhiêu là nguy hiểm?

Thời Gian:1Tháng Trước   Đọc Bài :4

Câu 1: Mức đường huyết của người bệnh tiểu đường nên ổn định trong khoảng bao nhiêu?

A. 80-130 mg/dL trước ăn

B. Dưới 180 mg/dL sau ăn

C. Từ 130 mg/dL trở lên trước ăn

D. Từ 180 mg/dL trở lên sau ăn

E. Câu A và B đúng

trang trước:Chuyển đổi số truyền thanh cơ sở

trang sau:Dù là nam hay nữ, có 'lông' ở 3 bộ phận này càng dài, càng rậm thì càng sống thọ

Bình luận moi nguoi